Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött ülését összehívom a következők szerint:

2020. március 17-én (kedd) 17 óra Tengelic – Faluház

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Tájékoztató a 2019. évi gazdálkodásról Gáncs István polgármester
2./ A 2020. évi költségvetés ismertetése Gáncs István polgármester
3./ Egyebek Gáncs István polgármester
4./ Közmeghallgatás

Tengelic, 2020. február 27.

Gáncs István sk.
polgármester