Hirdetmény
a Helyi Választási Bizottság tagjairól, elérhetőségéről,
határozatainak eléréséről

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

Bódai Jánosné elnök
Bodáné Patrik Szilvia elnökhelyettes
Béres Lajosné tag

Póttagok:
Maláti Istvánné
Müller Gabriella

A Helyi Választási Bizottság címe, elérhetősége:
7054. Tengelic Rákóczi u.11.
tel: 74/432-122
fax: 74/532-008
e-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu

A Helyi Választási Bizottság határozatai elérhetőek: tengelic.hu/önkormányzat/választások

Tengelic 2019. augusztus 22.

Tolnai Lászlóné sk.
HVI vezető