Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2019. szeptember 17-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi I. félévi gazdálkodásáról Gáncs István polgármester
3./ Beszámoló az önkormányzat 2015-2019. éves időszakra szóló gazdasági programjának végrehajtásáról Gáncs István polgármester
4./ Beszámoló a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2018/2019. nevelési év tevékenységéről Székely Aranka óvodavezető
5./ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi szociális feladatellátásról szóló elszámolás megtárgyalása véleményezése Székely Aranka óvodavezető
6./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Székely Aranka óvodavezető
7./ Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységéről Gáncs István polgármester
8./ Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2018. évi üzleti jelentése, mérlegbeszámoló Gáncs István polgármester
9./ Víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési terveinek elfogadása Gáncs István polgármester
10./ Az önkormányzat tulajdonában lévő szántók értékesítésével kapcsolatos döntések Gáncs István polgármester
11./ Döntés az önkormányzatok tulajdonában lévő badacsonytomaji ingatlan tulajdoni hányadának elővásárlási jogáról Gáncs István polgármester
12./ Fácánkert Község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközei készítése előzetes tájékoztatási szakaszának véleményezése Gáncs István polgármester
13./ Kölesd Község településfejlesztési koncepciója tervezetének véleményezése Gáncs István polgármester
14./ Egyebek Gáncs István polgármester
15./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2019. zeptember 9.

Gáncs István sk.
polgármester