Tájékoztatás a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

Tájékoztatás a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik. Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a…

Igazgatási szünet

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 119/2022. (X.25.) határozatával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Tengelici Polgármesteri Hivatalában

2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal zárva tart.

Felhívás javaslattételre „Tengelic Községért” kitüntető cím 2023. évi adományozására

Felhívás Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntető cím 2023. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos. „Tengelic Községért” kitüntető cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, sport és…