Hirdetmény nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

Tengelic Község Polgármestere a 42./2021. (II.15.) számú határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú, tengelici 78/1 hrsz-ú, természetben  Tengelic, Gindli u.2. szám alatt található „Szolgáltatóház” ingatlanban lévő 51 m2 alapterületű helyiséget bérbe kívánja adni kereskedelmi tevékenység ( iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem ) végzése céljából. A helyiség bérleti díja: 16.779.-Ft/hó + rezsi költség Jelentkezni lehet írásban 2021.…

Tájékoztató áramszünetről

Tájékoztató áramszünetről Az áramszolgáltatás kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre a hálózatán az E.ON. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településen áramszünet várható a következő időszakban: Katalinpuszta Egész utca 2021-02-17 09:00 13:30 Alsóhídvég Egész utca 2021-02-17 09:00 13:30 Középhídvég Egész utca 2021-02-17 09:00 13:30 ÁG,…

Tájékoztatás a társasházi kéményseprő sormunkaterv elvégzéséről

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2021. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit elkészítette, mely szerint Tengelic településen 2021. március 1. és április 30. között végzi el a társasházi lakások égéstermék-elvezetőinek felülvizsgálatát.

A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információt a szervezet a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu lakossági weboldalon közzétesz.

Adókkal kapcsolatos változások 2021.01.01.

TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰADÓ AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE KERÜL  Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján a belföldi gépjárművekkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől már az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A befolyó teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az…

Tájékoztatás a mikro-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó –…

Hirdetmény közmeghallgatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 478/2020.(XII.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az éves közmeghallgatás hagyományos módon, képviselő-testületi ülés formájában történő megtartására nincs lehetőség. Közmeghallgatási tájékoztató Kérem a Tisztelt Lakosságot, és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy a fenti tájékoztatóval kapcsolatos, illetve a helyi közügyeket érintő kérdéseiket, javaslataikat 2020. december 18-ig elektronikus levélben a tengelicpolghiv@t-online.hu címre,…