Tájékoztató a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216.§. (1) bekezdése alapján a bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a 20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozatában megállapította a megválasztandó ülnökök számát, a Köztársasági Elnök a 95/2019. (III. 5.) KE határozatával a választást 2019. március…

Hirdetmény önkormányzati tulajdonban lévő szántók haszonbérletbe adására

Hirdetmény Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0442 hrsz-ú, 0443 hrsz-ú, valamint a 0444 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlanokat haszonbérbe adásra kijelölte 2019. május 1. napjától 5 évre. Az ingatlan bérletére vonatkozó kérelmeket 2019. április 11-ig lehet benyújtani Tengelic Község Polgármesterének címezve a Tengelici Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben (7054. Tengelic Rákóczi u.11.). A beérkezett…

Meghívó közmeghallgatásra Tengelic-Szőlőhegy

MEGHÍVÓ Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött ülését összehívom a következők szerint: 2019. március 19-én (kedd) 18 óra Tengelic – Szőlőhegy – Kultúrház Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Tájékoztató a 2018. évi gazdálkodásról Gáncs István polgármester 2./ A 2019. évi költségvetés ismertetése Gáncs István polgármester 3./ Egyebek Közmeghallgatás Gáncs István polgármester   Tengelic, 2019. február…

Meghívó közmeghallgatásra Tengelic

MEGHÍVÓ Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött ülését összehívom a következők szerint: 2019. március 18-án (hétfő) 18 óra Tengelic – Faluház Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Tájékoztató a 2018. évi gazdálkodásról Gáncs István polgármester 2./ A 2019. évi költségvetés ismertetése Gáncs István polgármester 3./ Egyebek Közmeghallgatás Gáncs István polgármester   Tengelic, 2019. február 25. Gáncs…