Lakossági tájékoztató új kutakra vonatkozóan

A 2024. január 1. napja után létesítendő új háztartási kút (háztartási vízigényt kielégítő, 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízadó réteget el nem érő kút) létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a települési jegyző részére, amennyiben a kút a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területen létesül. Tengelic község közigazgatási területének egy részét kockázatos…

Lakossági hulladékszállítási információk

2023. július 1. napjától megszűnt az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelőssége, a hulladékgazdálkodási közfeladat az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei közé került. Fenti időponttól a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság irányítja a települési szilárdhulladék gyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről. Tengelic területén továbbra is a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., mint alvállalkozó végzi el a szolgáltatásokat.…