Lakossági tájékoztató veszélyhelyzet kihirdetéséről

Lakossági tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus helyzetre tekintettel a 478/2020.(XI.3.) Korm.rendelettel ismét kihirdette a veszélyhelyzetet. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A fenti jogszabályhelyek alapján bizottsági…

Képviselő-testületi ülés meghívó 2020.10.27.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2020. október 27-én (kedd) 17,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Tájékoztató a Paksi Hivatásos…

Tájékoztató a szőlőhegyi szennyvízelvezetési projektről

Tisztelet Lakosok! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a „Tengelic Község szennyvízelvezetése KEHOP-2.2.2-15-2016-00054” projekt kivitelezési munkálatait 2020. október 5-ével az Alisca Bau Építőipari Zrt. a Széchényi utcában elkezdi. A kivitelezési munkálatok részleges útlezárás mellett fognak történni, ideiglenes forgalomtechnika bevezetéssel. Az Arany János utca a Széchenyi utca felé lezárásra kerül a kivitelezés időtartamára, zsák utca tábla lesz kihelyezve.…

Online tűzvédelmi tesztek

Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (OTF) a lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése céljából on-line felületen kitölthető interaktív tűzvédelmi teszteket készített, illetve továbbiakat készít. Az állampolgárok az interaktív kérdőívek kitöltését követően a megadott válaszokhoz kapcsolódóan tájékoztatást kapnak szöveges, és/vagy videó formájában az adott témáról. A lakosság által megadott válaszokat az on-line kérdőív rendszere gyűjti és rögzíti,…