Lakossági tájékoztató kerti zöldhulladék égetéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2023.(VII.31.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján március 1-tõl április 30-ig szerdai és szombati napokon 13:00 és 20:00 óra között újra lehetőség van a kerti zöldhulladék elégetésére.

Fontos, hogy az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot!

Lakossági tájékoztató új kutakra vonatkozóan

A 2024. január 1. napja után létesítendő új háztartási kút (háztartási vízigényt kielégítő, 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízadó réteget el nem érő kút) létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a települési jegyző részére, amennyiben a kút a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területen létesül. Tengelic község közigazgatási területének egy részét kockázatos…

Lakossági hulladékszállítási információk

2023. július 1. napjától megszűnt az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelőssége, a hulladékgazdálkodási közfeladat az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei közé került. Fenti időponttól a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság irányítja a települési szilárdhulladék gyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről. Tengelic területén továbbra is a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., mint alvállalkozó végzi el a szolgáltatásokat.…

Felhívás adatbejelentési kötelezettségre

Tisztelt Adózóink! Felhívjuk figyelmüket, hogy fontos adatbejelentési határidő közeledik a magánszemélyek kommunális adója, illetve a termőföldek tulajdoni/használói változásáról a mezőőri járulék megállapítása vonatkozásában, ugyanis 2024. január 1-jei állapotnak megfelelően, amennyiben bármilyen adóztatást érintő változás (pl. termőföld, lakás vagy telek szerzése, értékesítése, használata stb.) történt, arról 2024. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Az adókötelezettségeket a Tengelic…

Tájékoztató a 2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunkaterv közzétételéről

Tájékoztatom, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 2024 évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterveit vármegyei bontásban elkészítette. Tájékoztatom a lakosságot, hogy Tengelic településen a kéményseprő-ipari társasházi…