Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A kezelés pontos időpontja: 2020. július 08. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. július 09-10. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre. Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag…

Tájékoztatás a társasházi kéményseprő sormunkaterv elvégzéséről

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2020. évi kéményseprőipari sormunka módosított ütemterve szerint Tengelic településen 2020. július 1. és augusztus 31. között végzi el a társasházi lakások égéstermék-elvezetőinek felülvizsgálatát. A tevékenység újraindulásával kapcsolatos részletes információkat és híreket szervezet a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu lakossági weboldalon is közzéteszi és a kötelező kéményellenőrzés új…

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tengelici Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. június 15. napjától a megszokott rendben működik tovább! A személyes megjelenést nem igénylő ügyekben továbbra is várjuk megkeresését telefonon (06-74 432-122, vagy 06-74 532-017), e-mailben (tengelicpolghiv@t-online.hu, vagy a leggyakoribb ügykörökben elérhető az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon, amely a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el. Hivatalos…

Tájékoztató ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 8-án kihirdetésre került a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendelet. E Kormányrendelet értelmében 2020. május 18-tól az engedélyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – már ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy e-mail útján történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek, így például az üzlet és ipari telep…

Tájékoztató 2020. évi eboltásról

2020. évi eboltás A Koronavírus miatti járványhelyzet a szokásos tavaszi veszettség elleni védőoltást nem tette lehetővé. A mostani, kedvezőbbre fordult járványhelyzet, a megszigorítások enyhítése lehetővé teszi az összevezetett ebek oltását. Az oltás tervezett időpontja június 10- től a hónap végéig. A pontos időpontról és az oltási helyszínekről az eb tulajdonosok kellő időben írásos értesítést kapnak.…

Tájékoztató a helyi iparűzési adó fizetési és bevallási határidejének meghosszabbításáról

Tisztelt Adózóink! A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megjelent a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet. Iparűzési adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések: 1. § „(4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő…

Fogyatékos személyek és családjaik részére tájékoztató

Az új koronavírus által egyik leginkább veszélyeztetett csoport az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik, akiknek javasolt a fertőzésveszélyt jelentő személyes kapcsolatok minimálisra szorítása a közvetlen érintkezéssel nem járó társas kapcsolatok biztosítása, támogatása. Ezért településünk Önkormányzata aktív kapcsolatot biztosít Önöknek az alábbiakban: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, hivatalos ügyintézés. Kapcsolattartásra kijelölt személy: Pámer Ildikó Elérhetőségei: telefonszám: 30/9964130 email:…