Háziorvos rendeléséről szóló tájékoztató

Tisztelt Betegek! 2019. január 14-23-ig Gerjenben helyettesítek, emiatt Tengelicen rendelési idő változás lesz: 2019.01.14-én hétfőn és 2019.01.17-én csütörtökön rendelési idő: 11:00-tól-14:00-ig. 2019.01.15-én kedden rendelési idő: 11:00-tól 16:00-ig. 2019.01.21-én hétfőn és 2019.01.23-án szerdán rendelési idő: 8:30-tól-14:00-ig. 2019.01.22-én kedden rendelés nem lesz Tengelicen, de a gyógyszeríratás ezen a napon is a szokásos rendben zajlik. 2019.01.23-án szerdán csak…

Tájékoztató a 2019. január havi szelektív hulladék szállításáról

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy szolgáltatási területünkön Tengelic településen 2019. január 10-én és 31-én fenyőgyűjtő járatokat indítunk, amelyek kifejezetten a fenyőfákat gyűjtik. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó fenyőfákat díszítő elemektől és egyéb hulladékoktól mentesen helyezzék ki az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen és a közlekedést…

Felhívás „Tengelic Községért” kitüntető cím 2019. évi adományozására

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntető cím 2019. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos. „Tengelic Községért” kitüntető cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, sport és társadalmi,…

Képviselő-testületi ülés meghívó 2018.12.11.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. december 11-én (kedd) 17,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018.…

Tájékoztató távvezetékek karbantartási munkáiról

Tájékoztató a Paks-Pécs I-II. 400 kV-os távvezeték karbantartási munkáiról   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Paks-Pécs I-II. 400 kV-os távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 2018. október 24-től november 16-ig karbantartási munkát végez, amely Tengelic közigazgatási területét is érinti. A munkavégzés a MAVIR Zrt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik. A távvezeték…

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek, valamint egyéni vállalkozók figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében.  Továbbiak a részletekben, illetve a csatolt fájlban. A lakosság számára továbbra is csak válaszható az elektronikus ügyintézés, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését.…