Háziorvos rendeléséről szóló tájékoztató

Tisztelt Betegek!

2016. 12. 22-től 2017. 01. 02-ig szabadság miatt helyettesítés.

Helyettesítés rendje Tengelicen:

  • 2016. december 23-n /pénteken/ 08:00-10:00-ig
  • 2016. december 28-n /szerdán/ 10:00-12:00-ig
  • 2016. december 30-n /pénteken/ 08:00-10:00-ig

Sürgős esetben hívható Dr. Kis Miki András, Gerjen

Tel.: 06-20-9417031

Pályázat dajka munkakör betöltésére

Tengelici Mézeskalács Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § alapján pályázatot hirdet DAJKA munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2017.január 25-től 2017. augusztus 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. Próbaidő: 3 hónap. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Tolna megye, Tengelici Mézeskalács Óvoda, 7054. Tengelic, Aradi u.2. A munkakörbe…

Felhívás „Tengelic Községért” kitüntető cím 2017. évi adományozására

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntető cím 2017. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos. „Tengelic Községért” kitüntető cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, sport és társadalmi,…

Képviselő-testületi ülés meghívó 2016.12.13.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. december 13-án (kedd)  17,00  órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.10) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István…

Képviselő-testületi ülés meghívó 2016.11.22.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. november 22-én (kedd) 17,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Tájékoztató közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére Gáncs István polgármester 2./ A szociális célú tűzifa…

Képviselő-testületi ülés meghívó 2016.10.18.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. október 18-án (kedd) 17,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: Előterjesztő: 1./ Településrendezési terv módosításának elfogadása Tolnai Lászlóné jegyző 2./ Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása Gáncs…

Kis népszámlálás 2016

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust, más néven kis népszámlálást tart. Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tengelic település bekerült a 2016. évi mikrocenzus mintájába. A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi folyamatokat.  Mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor. Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen a Központi Statisztikai…